artykuł nr 1

Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego i placu zabaw w miejscowości Starcza.

artykuł nr 2

Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia88 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty158 KB
Zapytanie oferenta i odpowiedź61 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy) - rys. studzienki kanalizacyjnej89 KB
Przedmiar robót - wodociąg w ul. Spacerowej w Starczy121 KB
Przedmiar robót - wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu144 KB
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna w ul. Spacerowej w Starczy148 KB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu90 KB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wodociąg i kanalizacja w ul. Sapcerowej w Starczy102 KB
Projekt budowlany (wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu)- schematy węzłów37 KB
Projekt budowlany (wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu)- szczegóły posadowienia rury 256 KB
Projekt budowlany (wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu)- szczegóły posadowienia rur (profil podłużny sieci wodociągowej)115 KB
Projekt budowlany (wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu)- przebieg 141 KB
Projekt budowlany (wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu)- lokalizacja87 KB
Projekt budowlany (wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu) - schemat bloków oporowych na rozgałęzieniach64 KB
Projekt budowlany (wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu)- opis246 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- profil podłuzny kanalizacji150 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- szczegóły węzłów49 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- rys. szczegół 54 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- studzienka kanalizacyjna przelotowa73 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- bloki oporowe na rozgałęzieniach74 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- szczegóły posadowienia rury115 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- przebieg 230 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- lokalizacja93 KB
Projekt budowlany (wodociąg i kanalizacja w ul. Spacerowej w Starczy)- część opisowa 480 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia99 KB
Ogłoszenie o przetargu71 KB