Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe183337
   Godziny urzędowania6682
   Organizacja urzędu9082
   Struktura Urzędu8729
     REFERAT ORGANIZACYJNY11
     REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH11
     REFERAT FINANSOWY6
     REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI5
     REFERAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA5
Organy
   Wójt Gminy7187
     Kompetencje1939
     Kontakt1846
     Dyżury1662
   Rada Gminy12831
     Przewodniczący Rady2623
     Skład Rady4476
     Kompetencje2393
     Sesje5343
    ›    Planowane – harmonogram roczny1670
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-20104176
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-20104195
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-20144012
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-20144132
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-20184947
    ›     Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-20184326
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2018-20234846
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2018-20233695
    ›    Transmisja online z obrad Rady Gminy Starcza3336
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych3684
     Protokoły6331
     Interpelacje i zapytania radnych4563
     Dyżury radnych2166
     Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy3976
    ›    Skład osobowy1992
    ›    Plan pracy1575
    ›    Terminy posiedzeń Komisji4057
    ›    Protokoły5859
    ›    Skład osobowy2868
    ›    Plan pracy1336
    ›    Protokoły4088
    ›    Terminy posiedzeń Komisji4369
     Komisja Rewizyjna1139
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1329
    ›    Protokoły1287
    ›    Terminy posiedzeń Komisji1205
    ›    Plan pracy658
    ›    Skład osobowy745
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Starcza8044
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy8048
   Raport o stanie gminy983
   Budżet5826
     Uchwały w sprawie budżetu gminy2359
    ›    Rok 20061368
    ›    Rok 20071217
    ›    Rok 20081010
    ›    Rok 20091129
    ›    Rok 20101208
    ›    Rok 20111099
    ›    Rok 20121056
    ›    Rok 20131020
    ›    Rok 20141008
    ›    Rok 2015799
    ›    Rok 2016810
    ›    Rok 2017600
    ›    Rok 2018627
    ›    Rok 2019577
    ›    Rok 2020505
    ›    Rok 2021329
    ›    Rok 2022283
    ›    Rok 2023144
    ›    Rok 202448
     Opinie RIO205
     Sprawozdania z wykonania budżetu gminy3041
     Sprawozdania finansowe730
     Sprawozdania budżetowe534
    ›    Rok 2018495
    ›    Rok 2019537
    ›    Rok 2020529
    ›    Rok 2021183
    ›    Rok 2022223
    ›    Rok 2023118
   Uchwały9904
     Rok 202480
     Rok 2023556
     Rok 2022931
     Rok 20211069
     Rok 20201247
     Rok 20191517
     Rok 2018 (kadencja Rady Gminy 2018--2023)753
     Rok 20181690
     Rok 20171709
     Rok 20161422
     Rok 20152069
     Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018)1196
     Rok 20141790
     Rok 20132398
     Rok 20122358
     Rok 20112629
     Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014)1480
     Rok 20102387
     Rok 20092491
     Rok 20082866
     Rok 20071255
    ›    I Kwartał1078
    ›    II Kwartał1057
    ›    III Kwartał1031
    ›    IV Kwartał1297
     Rok 20061418
    ›    I Kwartał1173
    ›    II Kwartał1080
    ›    III Kwartał1095
    ›    IV Kwartał1396
    ›    I Kwartał482
    ›    II Kwartał467
    ›    III Kwartał534
    ›    IV Kwartał528
    ›    I Kwartał409
    ›    II Kwartał400
    ›    III Kwartał415
    ›    IV Kwartał430
    ›    I Kwartał479
    ›    II Kwartał489
    ›    III Kwartał476
    ›    IV Kwartał498
   Prawo miejscowe4292
   Podatki i opłaty lokalne5993
     Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3612
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1456
     Formularze informacji i deklaracji podatkowych1644
     Podatek od nieruchomości3300
     Podatek od środków transportowych3540
     Podatek rolny2146
     Podatek leśny1453
     Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków1237
     Opłata targowa1669
     Zwolnienia w podatkach1564
    ›    Rok 2009915
    ›    Rok 2010916
    ›    Rok 2011949
    ›    Rok 2012927
    ›    Rok 2013933
   Informacje6615
     Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko8520
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze16224
    ›    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy14078
    ›    Rok 20051374
    ›    Rok 20061531
    ›    Rok 20072373
    ›    Rok 20082301
    ›    Rok 20092216
    ›    Rok 20101100
    ›    Rok 20111141
    ›    Rok 20121316
    ›    Rok 20132662
     Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy4276
    ›    Rok 20143004
    ›    Rok 20151443
    ›    Rok 20161360
    ›    Rok 20171208
    ›    Rok 20181599
    ›    Rok 20191742
    ›    Rok 20201572
    ›    Rok 20211922
    ›    Rok 2022412
    ›    Rok 2023165
    ›    Rok 2024244
   Zarządzenia Wójta9170
     Rok 2024337
     Rok 20231689
     Rok 20223014
     Rok 20213101
     Rok 20206039
     Rok 20196258
     ROK 20186801
     ROK 20177993
     ROK 20166917
     Rok 201513543
     Rok 20147270
     Rok 20139138
     Rok 20129793
     Rok 20119271
     Rok 20107115
     Rok 20099439
     Rok 20088489
     Rok 20079637
     Rok 20062810
   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-20134501
   Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 20201903
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza2908
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej1252
   Majątek publiczny3480
     Mienie komunalne1827
     Dług publiczny1765
     Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty2234
Przetargi
   Ogłoszenia Przetargów49189
     Rok 20231303
     Rok 20225381
     Rok 202124311
     Rok 202017285
     Rok 201917130
     Rok 201814705
     Rok 20176141
     Rok 201624107
     Rok 201520606
     Rok 201422907
     Rok 20137222
     Rok 201211983
     Rok 201117405
     Rok 20108374
     Rok 200966240
     Rok 20084161
     Rok 200722721
     Rok 20066211
     Rok 20053327
   Zamówienia i konkursy do 30 000 euro5026
     Rok 202122338
     Rok 202015647
     ROK 20197072
     Rok 201725917
     Rok 201616196
   Zamówienia i konkursy do 130 000 zł1144
     Rok 2023408
     Rok 20227186
   Zamówienia, dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP649
   Plany zamówień publicznych353
Załatwianie Spraw
   Procedury załatwiania spraw4227
     Rejestracja stanu cywilnego. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.1585
     Dowody osobiste1525
     Obowiązek meldunkowy722
     Podatki i opłaty1245
    ›    Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych2612
    ›    Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego1083
     Nieruchomości1439
    ›    Podział nieruchomości1375
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1349
    ›    Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)1132
     Działalność gospodarcza1198
     Zezwolenia i decyzje1541
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1992
    ›    Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych1310
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2772
    ›    Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych1148
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków1246
     Zaświadczenia1372
   Elektroniczna skrzynka podawcza1684
Inne
   Wybory, referenda5534
     WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO1101
    ›    ROK 20141754
    ›    ROK 20191989
     WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 1501
    ›    ROK 2011692
    ›    ROK 20151393
    ›    ROK 20192181
    ›    ROK 2023361
    ›    ROK 20065258
    ›    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r.4562
    ›    ROK 20104266
     WYBORY SAMORZĄDOWE2497
    ›    ROK 20144992
    ›    ROK 20184152
    ›    ROK 2024645
     WYBORY PREZYDENTA RP1062
    ›    ROK 20151515
    ›    ROK 2020 WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10.05.2020 NIE ODBYŁY SIĘ1300
    ›    ROK 2020 - WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28.06.2020, PONOWNE 12.07.2020 1875
     WYBORY ŁAWNIKÓW652
    ›    ROK 2015666
    ›    ROK 2019461
     OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA701
    ›    ROK 20151385
    ›    ROK 202358
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami655
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi3841
     Konsultacje3841
    ›    NA ROK 2011 1687
    ›    NA ROK 20122745
     Konkursy1622
    ›    NA ROK 20131903
    ›    NA ROK 20141697
    ›    NA ROK 201514623
    ›    NA ROK 20168200
    ›    NA ROK 2017,2018,2019, 2020,202152279
    ›    NA ROK 2022288
    ›    NA ROK 2023 146
    ›    NA ROK 2024335
     Tryb dofinansowania pozakonkursowego874
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie977
   Konsultacje społeczne z mieszkańcami5712
   Kontrole, w tym kontrola zarządcza 2915
     Rok 202285
     Rok 2021155
     Rok 2020399
     ROK 2019360
     Rok 2018375
     Rok 2017405
     Rok 2016507
     Rok 2015563
     Rok 2014698
     Rok 2013789
     Rok 2012840
     Rok 20111045
     Rok 2010924
     Rok 2009908
     Rok 2008954
     Rok 2007868
     Rok 20061302
     Rok 20051337
   Petycje2232
     Petycja złożona do Wójta Gminy2094
     Petycja złożona do Rady Gminy 1022
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1250
   Ochrona Danych Osobowych798
     RODO534
   Jednostki organizacyjne5867
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4726
    ›    Kontakt2134
    ›    Kierownictwo2751
    ›    Statut1318
    ›    Godziny urzędowania1471
    ›    Nabór na wolne stanowiska w GOPS7251
    ›    Kontrola zarządcza2709
    ›    Informacje GOPS5123
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami291
     Gminna Biblioteka Publiczna2399
    ›    Kontakt1509
    ›    Kierownictwo1148
    ›    Kontrola zarządcza2883
    ›    Ochrona danych osobowych456
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami256
     Gminne Przedszkole1859
    ›    Kontakt1192
    ›    Kierownictwo1199
    ›    Kontrola zarządcza1829
    ›    Ochrona danych osobowych482
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami238
     Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy2381
    ›    Kontakt1566
    ›    Kierownictwo1350
    ›    Dokumentacja kontroli1195
    ›    Kontrola zarządcza1856
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami240
    ›    Kontakt1187
    ›    Kierownictwo1092
    ›    Kontrola zarządcza1971
     Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy1256
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze760
    ›    Godziny otwarcia871
    ›    Kontrola zarządcza610
    ›    Ochrona Danych Osobowych471
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami250
   Jednostki pomocnicze3372
     Sołectwa3009
    ›    Statut Sołectw1214
     Infrastruktura485
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę492
    ›    Stan elektryfikacji477
    ›    Stan telefonizacji457
    ›    Stan gospodarki komunalnej464
    ›    Drogi495
     Oferty520
   Oświadczenia6914
     Oświadczenia majątkowe6931
    ›    Wójt Gminy3760
    ›    Przewodniczący Rady Gminy3061
    ›    Sekretarz Gminy3117
    ›    Skarbnik Gminy2585
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych6376
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta3119
    ›    Rada Gminy - kadencja 2010 - 20144184
    ›    Rada Gminy - kadencja 2014-20183695
    ›    Rada Gminy - kadencja 2018-20234826
    ›    Zastępca Wójta Gminy274
     Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy1309
   Rejestry i ewidencje3516
     Rejestr skarg i wniosków1532
     Rejestr Uchwał Rady Gminy1539
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy1598
     Rejestr umów3300
     Rejestr instytucji kultury175
     Rejestr działalności regulowanej188
   Poprawa efektywności energetycznej budynków251
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 20212011
   Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego2146
   Informacje nieudostępnione3508
   Redakcja Biuletynu3481
Tablica ogłoszeń
   Ogłoszenia1039
Łączna liczba odwiedzin:1544099