Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe167755
   Godziny urzędowania6246
   Organizacja urzędu7905
   Struktura Urzędu8058
     Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich1852
    ›    Sekretarz Gminy (Kierownik Referatu)567
    ›    Sekretariat426
    ›    Archiwum399
    ›    Ewidencja ludności, dowody osobiste, zezwolenia alkoholowe, obsługa CEIDG, sprawy wojskowe507
    ›    Pracownicy obsługi: pomoc administracyjna, robotnicy gospodarczy452
     Referat Finansowy1382
    ›    Skarbnik Gminy (Kierownik Referatu)1432
    ›    Zastępca Skarbnika4408
    ›    Wymiar podatków, windykacje podatkowe2676
    ›    Księgowość budżetowa1453
    ›    Podatek VAT, opłaty komunalne, obsługa kasy1320
    ›    Pomoc administracyjna432
     Referat Pozyskiwania Funduszy, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa444
    ›    Pozyskiwanie środków zewnętrznych448
    ›    Gospodarka nieruchomościami i geodezja459
    ›    Ochrona p.poż367
    ›    Rolnictwo i leśnictwo422
     Referat Gospodarki i Rozwoju424
    ›    Zagospodarowanie przestrzenne828
    ›    Inwestycje, drogownictwo432
    ›    Zamówienia publiczne431
    ›    Ochrona środowiska, gospodarka odpadami427
    ›    Służba gospodarcza: konserwatorzy wod.-kan., palacz co351
     Urząd Stanu Cywilnego698
     Biuro Rady294
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych253
     Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych255
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej281
     Radca Prawny324
Organy
   Wójt Gminy6404
     Kompetencje1749
     Kontakt1623
     Dyżury1523
   Rada Gminy10723
     Przewodniczący Rady2401
     Skład Rady3839
     Kompetencje2152
     Sesje4374
    ›    Planowane – harmonogram roczny1390
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-20103415
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-20103490
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-20143338
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-20143370
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-20183912
    ›     Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-20183512
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2018-20232637
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2018-20232176
    ›    Transmisja online z obrad Rady Gminy Starcza1895
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych2145
     Protokoły5449
     Interpelacje i zapytania radnych2365
     Dyżury radnych1923
     Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy3629
    ›    Skład osobowy1743
    ›    Plan pracy1325
    ›    Terminy posiedzeń Komisji3354
    ›    Protokoły5098
    ›    Skład osobowy2632
    ›    Plan pracy1149
    ›    Protokoły3405
    ›    Terminy posiedzeń Komisji3683
     Komisja Rewizyjna817
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji926
    ›    Protokoły820
    ›    Terminy posiedzeń Komisji709
    ›    Plan pracy488
    ›    Skład osobowy535
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Starcza7758
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy7314
   Raport o stanie gminy628
   Budżet5351
     Uchwały w sprawie budżetu gminy2138
    ›    Rok 20061205
    ›    Rok 20071072
    ›    Rok 2008854
    ›    Rok 2009972
    ›    Rok 20101053
    ›    Rok 2011943
    ›    Rok 2012898
    ›    Rok 2013854
    ›    Rok 2014845
    ›    Rok 2015657
    ›    Rok 2016657
    ›    Rok 2017436
    ›    Rok 2018464
    ›    Rok 2019413
    ›    Rok 2020359
    ›    Rok 2021188
    ›    Rok 202266
     Sprawozdania z wykonania budżetu gminy2544
     Sprawozdania finansowe386
     Sprawozdania budżetowe305
    ›    Rok 2018337
    ›    Rok 2019382
    ›    Rok 2020342
   Uchwały8990
     Rok 2022196
     Rok 2021573
     Rok 2020939
     Rok 20191163
     Rok 2018 (kadencja Rady Gminy 2018--2023)615
     Rok 20181391
     Rok 20171447
     Rok 20161276
     Rok 20151837
     Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018)1067
     Rok 20141639
     Rok 20132150
     Rok 20122114
     Rok 20112384
     Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014)1344
     Rok 20102146
     Rok 20092227
     Rok 20082732
     Rok 20071146
    ›    I Kwartał907
    ›    II Kwartał876
    ›    III Kwartał869
    ›    IV Kwartał1131
     Rok 20061296
    ›    I Kwartał1005
    ›    II Kwartał916
    ›    III Kwartał931
    ›    IV Kwartał1204
    ›    I Kwartał344
    ›    II Kwartał340
    ›    III Kwartał397
    ›    IV Kwartał401
    ›    I Kwartał282
    ›    II Kwartał280
    ›    III Kwartał283
    ›    IV Kwartał306
    ›    I Kwartał344
    ›    II Kwartał353
    ›    III Kwartał348
    ›    IV Kwartał366
   Prawo miejscowe3859
   Podatki i opłaty lokalne5568
     Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2922
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1300
     Formularze informacji i deklaracji podatkowych1446
     Podatek od nieruchomości3039
     Podatek od środków transportowych3042
     Podatek rolny1966
     Podatek leśny1306
     Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków863
     Opłata targowa1512
     Zwolnienia w podatkach1435
    ›    Rok 2009747
    ›    Rok 2010753
    ›    Rok 2011785
    ›    Rok 2012767
    ›    Rok 2013760
   Informacje5939
     Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko7298
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze13515
    ›    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy12041
    ›    Rok 20051200
    ›    Rok 20061345
    ›    Rok 20072014
    ›    Rok 20081915
    ›    Rok 20091848
    ›    Rok 2010912
    ›    Rok 2011971
    ›    Rok 20121127
    ›    Rok 20132299
     Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy2592
    ›    Rok 20142814
    ›    Rok 20151187
    ›    Rok 20161167
    ›    Rok 20171004
    ›    Rok 20181429
    ›    Rok 20191560
    ›    Rok 20201298
    ›    Rok 20211009
    ›    Rok 202261
   Zarządzenia Wójta7906
     Rok 2022470
     Rok 20211637
     Rok 20204117
     Rok 20194621
     ROK 20185120
     ROK 20176202
     ROK 20165446
     Rok 201512223
     Rok 20145929
     Rok 20137653
     Rok 20128381
     Rok 20118000
     Rok 20106195
     Rok 20097864
     Rok 20087262
     Rok 20078263
     Rok 20062649
   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-20134276
   Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 20201632
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza2650
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej808
   Majątek publiczny3192
     Mienie komunalne1620
     Dług publiczny1538
     Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty1806
Przetargi
   Ogłoszenia Przetargów46416
     Rok 20221529
     Rok 202116393
     Rok 202017053
     Rok 201916977
     Rok 201814376
     Rok 20176018
     Rok 201623932
     Rok 201520465
     Rok 201422577
     Rok 20136961
     Rok 201211613
     Rok 201117272
     Rok 20108209
     Rok 200965974
     Rok 20084042
     Rok 200722579
     Rok 20066066
     Rok 20053193
   Zamówienia i konkursy do 30 000 euro4442
     Rok 202117199
     Rok 202015206
     ROK 20196953
     Rok 201725793
     Rok 201616092
   Zamówienia i konkursy do 130 000 zł187
     Rok 20221021
   Plany zamówień publicznych4402
Załatwianie Spraw
   Procedury załatwiania spraw3874
     Rejestracja stanu cywilnego. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.1418
     Dowody osobiste1284
     Obowiązek meldunkowy564
     Podatki i opłaty1083
    ›    Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych1989
    ›    Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego900
     Nieruchomości1275
    ›    Podział nieruchomości1147
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1173
    ›    Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)966
     Działalność gospodarcza1003
     Zezwolenia i decyzje1358
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1650
    ›    Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych1117
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2402
    ›    Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych967
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków1038
     Zaświadczenia1204
   Elektroniczna skrzynka podawcza1372
Inne
   Wybory, referenda4571
     WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO946
    ›    ROK 20141394
    ›    ROK 20191447
     WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 1201
    ›    ROK 2011518
    ›    ROK 20151049
    ›    ROK 20191512
    ›    ROK 20064875
    ›    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r.4070
    ›    ROK 20103790
     WYBORY SAMORZĄDOWE1951
    ›    ROK 20144245
    ›    ROK 20183012
     WYBORY PREZYDENTA RP929
    ›    ROK 20151172
    ›    ROK 2020 WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10.05.2020 NIE ODBYŁY SIĘ893
    ›    ROK 2020 - WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28.06.2020, PONOWNE 12.07.2020 1228
     WYBORY ŁAWNIKÓW519
    ›    ROK 2015511
    ›    ROK 2019296
     OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA563
    ›    ROK 20151035
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami285
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi3238
     Konsultacje3188
    ›    NA ROK 2011 1511
    ›    NA ROK 20122559
     Konkursy1433
    ›    NA ROK 20131565
    ›    NA ROK 20141360
    ›    NA ROK 201514298
    ›    NA ROK 20168029
    ›    NA ROK 2017,2018,2019, 2020,202147162
    ›    NA ROK 202296
     Tryb dofinansowania pozakonkursowego734
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie812
   Konsultacje społeczne z mieszkańcami4252
   Kontrole, w tym kontrola zarządcza 2666
     Rok 202126
     Rok 2020280
     ROK 2019248
     Rok 2018259
     Rok 2017294
     Rok 2016402
     Rok 2015458
     Rok 2014595
     Rok 2013676
     Rok 2012726
     Rok 2011935
     Rok 2010814
     Rok 2009794
     Rok 2008852
     Rok 2007756
     Rok 20061194
     Rok 20051221
   Petycje1582
     Petycja złożona do Wójta Gminy1516
     Petycja złożona do Rady Gminy 632
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego928
   Ochrona Danych Osobowych569
     RODO378
   Jednostki organizacyjne5544
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4082
    ›    Kontakt1836
    ›    Kierownictwo2350
    ›    Statut1128
    ›    Godziny urzędowania1247
    ›    Nabór na wolne stanowiska w GOPS5934
    ›    Kontrola zarządcza2133
    ›    Informacje GOPS4198
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami128
     Gminna Biblioteka Publiczna2138
    ›    Kontakt1323
    ›    Kierownictwo966
    ›    Kontrola zarządcza2349
    ›    Ochrona danych osobowych311
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami107
     Gminne Przedszkole1682
    ›    Kontakt1016
    ›    Kierownictwo1019
    ›    Kontrola zarządcza1410
    ›    Ochrona danych osobowych322
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami90
     Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy2119
    ›    Kontakt1321
    ›    Kierownictwo1139
    ›    Dokumentacja kontroli1033
    ›    Kontrola zarządcza1459
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami96
    ›    Kontakt1052
    ›    Kierownictwo944
    ›    Kontrola zarządcza1582
     Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy1036
    ›    Kierownictwo632
    ›    Statut470
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze571
    ›    Godziny otwarcia565
    ›    Kontrola zarządcza424
    ›    Ochrona Danych Osobowych319
    ›    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami103
   Jednostki pomocnicze3113
     Sołectwa2564
    ›    Statut Sołectw1015
     Infrastruktura402
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę352
    ›    Stan elektryfikacji343
    ›    Stan telefonizacji322
    ›    Stan gospodarki komunalnej324
    ›    Drogi362
     Oferty447
   Oświadczenia6290
     Oświadczenia majątkowe5990
    ›    Wójt Gminy3198
    ›    Przewodniczący Rady Gminy2737
    ›    Sekretarz Gminy2624
    ›    Skarbnik Gminy2188
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych5546
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta2736
    ›    Rada Gminy - kadencja 2010 - 20143674
    ›    Rada Gminy - kadencja 2014-20183139
    ›    Rada Gminy - kadencja 2018-20233405
     Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy1138
   Rejestry i ewidencje3173
     Rejestr skarg i wniosków1399
     Rejestr Uchwał Rady Gminy1399
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy1439
     Rejestr umów654
     Rejestr instytucji kultury49
     Rejestr działalności regulowanej37
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 20211153
   Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego1822
   Informacje nieudostępnione3243
   Redakcja Biuletynu3117
Łączna liczba odwiedzin:1363923