Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-05-23 16:44
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-23 16:37
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVII Sesja Rady Gminy - 30.05.2022r.
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-23 16:35
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVII Sesja Rady Gminy - 30.05.2022r.
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-23 16:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXVII Sesja Rady Gminy - 30.05.2022r.
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-20 08:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy » Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-20 08:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Rewizyjna » Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-20 08:15
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania Wójta z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-18 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Starcza - zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 75, 76 oraz części działek nr 73/1, 73/2, 74/1, 74/2 położonych w obrębie 0005 Własna w Gminie Starcza
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-18 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Starcza - zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 75, 76 oraz części działek nr 73/1, 73/2, 74/1, 74/2 położonych w obrębie 0005 Własna w Gminie Starcza
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-18 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 49.2022 z dnia 17.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-18 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: 49.2022 z dnia 17.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-17 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 48.2022 z dnia 10.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-17 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: 48.2022 z dnia 10.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:42
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kontrola zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:41
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kontrola zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:39
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kontrola zarządcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:37
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy » Kontrola zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:37
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy » Kontrola zarządcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:35
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminna Biblioteka Publiczna » Kontrola zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:35
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminna Biblioteka Publiczna » Kontrola zarządcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:30
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminne Przedszkole » Kontrola zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:29
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminne Przedszkole » Kontrola zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2021 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-13 09:29
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminne Przedszkole » Kontrola zarządcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2021 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-11 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 47.2022 z dnia 06.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-11 09:15
Dział: Przetargi » Zamówienia i konkursy do 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 706001S ulicy Sportowej w miejscowości Starcza"
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-10 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 47.2022 z dnia 06.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-10 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: 47.2022 z dnia 06.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-09 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 46.2022 z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-09 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 46.2022 z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
Data: 2022-05-09 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: 46.2022 z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak