artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i zdrowia

artykuł nr 2

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa danych

artykuł nr 4

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy

artykuł nr 5

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Starczy