artykuł nr 1

XIII Sesja Rady Gminy Starcza - 29.12.2008r.

Poniższe załączniki zawierają uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2008r.

Załączniki:
Nr 113/XIII/08 w sprawie budżetu gminy Starcza na 2009r.460 KB
Nr 103/XIII/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009r.21 KB
Nr 112/XIII/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych21 KB
Nr 111/XIII/08 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.45 KB
Nr 110/XIII/08 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom gminy Starcza40 KB
Nr 109/XIII/08 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2009r.62 KB
Nr 108/XIII/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2009r.34 KB
Nr 107/XIII/08 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 64 KB
Nr 106/XIII/08 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2009r.44 KB
Nr 105/XIII/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Starczy32 KB
Nr 104/XIII/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2009r.22 KB
Nr 102/XIII/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza21 KB
Nr 101/XIII/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.86 KB
Nr 100/XIII/08 w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Bractwo Kuźnic"21 KB
artykuł nr 2

XII Sesja Rady Gminy Starcza - 13.11.2008r.

Poniższe załączniki zawierają uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy w dniu 13.11.2008r.

artykuł nr 3

XI Sesja Rady Gminy Starcza - 05.09.2008r.

Poniższe załączniki zawierają uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy w dniu 05.09.2008r.


artykuł nr 4

X Sesja Rady Gminy Starcza - 30.04.2008r.

Poniższe załączniki zawierają uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy w dniu 30.04.2008r.

artykuł nr 5

IX Sesja Rady Gminy Starcza - 31.03.2008r.

Poniższe załączniki zawierają uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2008r.