artykuł nr 1

Podatek rolny

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Załączniki:
2022 ROK10 KB
2021 ROK18 KB
2020 ROK15 KB
2019 ROK15 KB
2018 ROK15 KB
2017 ROK15 KB
2016 ROK15 KB
2015 ROK26 KB
2014 ROK23 KB
2013 ROK23 KB
2012 ROK21 KB
2011 ROK23 KB
2010 ROK11 KB
2009 ROK25 KB
2008 ROK19 KB
2007 ROK19 KB
2006 ROK20 KB