artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 6.2021 z dnia 13.01.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia568 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 05.01.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku w Gminie Starcza

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 4.2020 z dnia 13.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia51 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1.2020 z dnia 07.01.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w Gminie Starcza

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB