artykuł nr 1

Poniższy załącznik zawiera wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za okres od 1 grudnia 2001r. do dnia 7 października 2005r.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne RIO58 KB