artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za poszczególne lata, informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocza oraz opinie RIO

W poniższych załącznikach umieszczone są sprawozdania z wykonania budżetu gminy w poszczególnych latach.

obrazek
Załączniki:
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego96 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2021 rok wraz ze stanem mienia komunalnegoMB
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Starcza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 rokuMB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2021r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r.MB
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego84 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnegoMB
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Starcza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku123 KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2020r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020r.MB
Opinia RIO o przedlożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego126 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnegoMB
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku193 KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Starcza za I półrocze 2019r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019r.MB
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego102 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnegoMB
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku119 KB
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 rokuMB
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego102 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnegoMB
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2017 roku117 KB
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 rokuMB
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 102 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2016 rokMB
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2016 rokuMB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Starcza za I półrocze 2016r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r.MB
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego74 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Starcza za 2015r.MB
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Starcza za I półrocze 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I pólrocze 2015r. MB
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego76 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r.MB
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Starcza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.76 KB
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Starcza za I półrocze 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I pólrocze 2014r. MB
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013r.84 KB
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2013 rok19 KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.47 KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Starczy za 2013 rok31 KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2013 rok24 KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2013 rok27 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Starcza za 2013r.192 KB
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Starcza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.65 KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2013r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013r.65 B
Opinia RIO o przedłozonej przez Wójta Gminy Starcza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.451 KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Starcza za I półrocze 2012r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012r.MB
Opinia RIO o przedłozonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego62 KB
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Starcza za 2012r.(zip)MB
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami62 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2011r.MB
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami99 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2010r.MB