artykuł nr 1

XI Sesja Rady Gminy - 28.12.2011r.

artykuł nr 2

X Sesja Rady Gminy - 30.11.2011r.

artykuł nr 3

IX Sesja Rady Gminy - 31.10.2011r.

artykuł nr 4

VIII Sesja Rady Gminy - 20.09.2011r.

artykuł nr 5

VII Sesja Rady Gminy - 15.07.2011r.