artykuł nr 1

12.2022 z dnia 31.01.2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej działających na terenie Gminy Starcza na rok szkolny 2022/2023

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB