artykuł nr 1

Stawki i termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 01.07.2019r.)

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019r. wynosi odpowiednio:
- za odpady segregowane - 10,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
- za odpady niesegregowane - 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać "z góry" za każdy miesiąc kalendarzowy   w terminie do 15 dnia danego miesiąca, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków
nr 14 8279 0000 0100 2479 2001 0122
W tytule przelewu proszę wpisać adres nieruchomości, której dotyczy opłata