artykuł nr 1

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Termin wyłożenia dokumentacji 03.10.2008r.-03.11.2008r. w godz. 800 - 1400
Załączniki:
Treść obwieszczenia30 KB