artykuł nr 1

WYKAZ SOŁECTW W GMINIE STARCZA

 

 

 

Lp.
Sołectwo
 
Imię i nazwisko sołtysa
 
Telefon
1.
Klepaczka
Eliza Huras
607 638 566
2.
Łysiec
Irena Caban
889 524 283
3.
Rudnik Mały
Krzysztof Musik
691 373 025
4.
Starcza
Łukasz Nalewajka
603 327 147
5.
Własna
Dorota Jędrzejewska
604 412 543
Dostępne kategorie:
Statut Sołectw