artykuł nr 1

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Kierownik GOPS - mgr Anita Mirowska
tel./fax (34) 31 40 508
e-mail: gopsstar@wp.pl