artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
42-261 Starcza
ul. Szkolna 1

Tel/fax (34) 3140-508
e-mail gopsstar@wp.pl