artykuł nr 1

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

artykuł nr 2

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

artykuł nr 3

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami