artykuł nr 1

Rejestr petycji 2023r.

L.p.Data wpływuPodmiot wnoszący petycjęPrzedmiot petycjiTermin załatwieniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.16.01.2023K.L.Dot. zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji

20.03.2023

 

 

19.04.2023

 

30.06.2023

 

 

19.07.2023

Uchwała nr 291.XLV.2023 Rady Gminy Starcza - nieuwzględnienie petycji.

Unieważnienie uchwały przez Nadzór Prawny.

Uchwała Nr 302.XLVII.2023 Rady Gminy Starcza - przekazanie wg. właściwości Wójtowi.

Udzielono odpowiedzi - nie uwzględniono petycji

2.01.06.2023Sebastian ŚwiąćDot. utwardzenia drogi ul. Kasztanowej w m. Własna  
3.06.07.2023Sebastian DudzińskiDot. utwardzenia drogi ul. Kasztanowej w m. Własna  
4.16.10.2023Mieszkańcy gminy StarczaDot. zainstalowania dodatkowych ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A1 na terenie gminy Starcza20.10.2023Petycję przekazano do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia tj. do GDDKiA

Skany petycji i udzielonych odpowiedzi znajdują się w zakładkach: Petycja złożona do Wójta Gminy, Petycja złożona do Rady Gminy

artykuł nr 2

Rejestr petycji 2022r.

L.p.Data wpływuPodmiot wnoszący petycjęPrzedmiot PetycjiTermin załatwieniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.28.02.2022Mieszkańcy ul. Osiedlowej w ŁyścuDot. budowy ul. Osiedlowej w Łyścu Udzielono odpowiedzi
2.01.08.2022Patryk Janusz KrólDot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy07.09.2022

Udzielono pisemnej odpowiedzi składającemu petycję.

Uchwałą Nr 249.XXXIX.2022 z dnia 30.08.2022r. Rada Gminy Starcza opowiedziała się za nieuwzględnieniem petycji

Skany petycji i udzielonych odpowiedzi znajdują się w zakładkach: Petycja złożona do Wójta Gminy, Petycja złożona do Rady Gminy

artykuł nr 3

Rejestr petycji 2021r.

L.p.Data wpływu

Podmiot wnoszący

petycję

Przedmiot petycjiTermin załatwieniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.01.02.2021r.Mieszkańcy ul. Osiedlowej w ŁyścuDot. budowy ulicy Osiedlowej w Łyścu30.04.2021r.Udzielono odpowiedzi

Skany petycji i udzielonych odpowiedzi znajdują się w zakładkach: Petycja złożona do Wójta Gminy, Petycja złożona do Rady Gminy

artykuł nr 4

Rejestr petycji 2020r.

L.p.Data wpływuPodmiot wnoszący petycjęPrzedmiot petycjiTermin załatwieniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.17.02.2020r.Renata SutorDot. zmiany przepisów prawa miejscowego odnośnie utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego24.06.2020r.Uchwała Nr 105.XV.2020 Rady Gminy Starcza z dnia 24.06.2020r.

Skany petycji i udzielonych odpowiedzi znajdują się w zakładkach: Petycja złożona do Wójta Gminy, Petycja złożona do Rady Gminy

artykuł nr 5

Rejestr petycji 2019r.

L.p.

Data wpływuPodmiot wnoszący petycjęPrzedmiot petycjiTermin załatwieniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.12.03.2019r.Mieszkańcy i właściciele działek przy ul. Kwiatowej w ŁyścuDot. podjęcia działań związanych ze stanem drogi gminnej - ul. Kwiatowej w Łyścu11.06.2019r.Udzielono odpowiedzi
2.14.05.2019r.Inicjatorka Społeczna z Wręczycy WielkiejDot. inicjatyw społecznych10.07.2019r.Udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną
3.09.09.2019r.Mieszkanka ul. Zachodniej w KlepaczceDot. montażu ekranów dźwiękochłonnych na całej linii zabudowy m. Starcza, Klepaczka i Łysiec20.09.2019r.Przekazano zgodnie z właściwością do GDDKiA w Katowicach
4.24.09.2019r.Sołtys wsi Starcza w imieniu mieszkańcówDot. poprawy dojazdu do działek sąsiadujących z lasem państwowym20.12.2019r.Udzielono odpowiedzi
5.08.10.2019r.Stowarzyszenie Zwykłe Organizacja Ekologiczna "Ekologiczna Starcza" Rudnik MałyDot. funkcjonowania systemu powiadamiania SISMS29.01.2020r.Uchwała Nr 93.XIII.2020 Rady Gminy Starcza z dnia 29.01.2020r.
6.17.10.2019r.Stowarzyszenie Zwykłe Organizacja Ekologiczna "Ekologiczna Starcza" Rudnik MałyDot. przypomnienia Wójtowi i Radnym roli i obowiązków jakie sprawują29.01.2020r.Uchwała Nr 94.XIII.2020 Rady Gminy Starcza z dnia 29.01.2020r.
7.27.12.2019r.Dzieci i Młodzież gminy StarczaDot. budowy toru rowerowego na Górze Łysieckiej15.01.2020r.Udzielono odpowiedzi

Skany petycji i udzielonych odpowiedzi znajdują się w zakładkach: Petycja złożona do Wójta Gminy, Petycja złożona do Rady Gminy