artykuł nr 1

Uchwała Nr 59.IX.2015 Rady Gminy Starcza z dnia 24.11.2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w Starczy