artykuł nr 1

Ponowne konsultacje społeczne projektu dokumentu "Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego pn. "Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Gminy Starcza"

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego pn. "Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Gminy Starcza"

artykuł nr 3

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Procedura realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza"