artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Starcza

artykuł nr 3

Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne projektów uchwał:1)zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 2)w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Starcza