artykuł nr 1

Pracownik socjalny - Joanna Kaczka

artykuł nr 2

Inspektor ds obsługi informatycznej Wojciech Dukat

artykuł nr 3

Pracownik Socjalny Bogusława Dukat

artykuł nr 4

Zastępca Kierownika USC Anna Matczak