artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.10.2021r. do dnia 10.11.2021r.

Załączniki:
Wykaz185 KB
artykuł nr 2

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki:
Załącznik505 KB
artykuł nr 3

Informacja o podjęciu przez Gminę Starcza działalności w zakresie telekomunikacji

Załączniki:
Treść informacjiMB