artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z dnia 30 października 2019

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z dni 26 września 2019r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na Partnera

Załączniki:
Treść ogłoszenia926 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na...

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2019r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Starczy, ul. Gminna 4.