artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji z dnia 12 listopada 2014r. znak: DOII-II-ło/BOII-2ło-772-80-2159/13/14 uchylające w części i orzekające w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymujące w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 13/2013 z dnia 31 października 2013r. znak IFIII.7820.13.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła)- węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' - - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość 16,7 km, od 442+500 do km 459+2000'' sprostowaną postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2013r. znak IFXIII.7880.13.2012

artykuł nr 2

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż kotła co

Załączniki:
Załącznik50 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż środka trwałego

Gmina Starcza ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kotła co KWMP2 85 KW (kocioł węglowy z podajnikiem tłokowym materiału wsadowego o mocy 85KW).Szczegóły przetargu w poniższym załączniku.
Załączniki:
Załącznik66 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego

Gmina Starcza ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kotła co KWMP2 85 KW (kocioł węglowy z podajnikiem tłokowym materiału wsadowego o mocy 85KW).Szczegóły przetargu w poniższym załączniku.
Załączniki:
Załącznik131 KB