artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.13.2012 z dnia 09 listopada 2012r.w sparwie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania deczyji o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość odcinka 16,7 km, od 422+500 do 459+200''

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.13.2012 z dnia 16 października 2012r. w sparwie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwziecia pn.: ,,Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długosci 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez wezła- wezeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki ( zwęzłem), długość odcinka 16,7 km, od 422+500 do km 459+200''.

artykuł nr 3

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości

  Wójt Gminy Starcza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka.
  Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2012r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starcza, ul. Gminna 4

Załączniki:
Treść ogłoszenia52 KB