artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego

Poniższy link umożliwia przegląd i pobranie w formie dokumentu elektronicznego aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dziennikiwojewodzkie.pl/InstBooks.aspx?UserLogin=ug.starcza@wp.pl&rok=2014