artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego

Poniższy link umożliwia przegląd i pobranie w formie dokumentu elektronicznego aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywStarczy/tabBrowser/bags//3562/Akty-prawa-miejscowego