artykuł nr 1

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023

artykuł nr 2

Poniższy załącznik zawiera Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza