artykuł nr 1

Poniższe załączniki zawierają podjęte w I kwartale 2007r. Uchwały Rady Gminy Starcza