artykuł nr 1

Dług publiczny

 

Załączniki:
Uchwała Nr 4200/VI/47/2021 z dnia 03.02.2021r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań87 KB
Uchwała Nr 4200/VI/25/2020 z dnia 21.01.2020r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań79 KB
Uchwała Nr 4200/VI/11/2019 z dnia 23.01.2019r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań96 KB
Uchwała Nr 4200/VI/33/2018 z dnia 29.01.2018r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań89 KB
Uchwała Nr 4200/VI/15/2017 z dnia 17.01.2017r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań94 KB
Uchwała Nr 4200/VI/2/2016 z dnia 14.01.2016r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań64 KB
Uchwała Nr 4100/VI/42/2014 z dnia 05.02.2014r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1 800,000 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Starcza67 KB
Uchwała Nr 4100/VI/43/2014 z dnia 05.02.2014r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań103 KB
Uchwała Nr 4200/VI/4/2015 zdnia 15.01.2015r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań65 KB
Uchwała Nr 4100/VI/226/2013 z dnia 5.12.2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014r. Gminy Starcza45 KB
Uchwała Nr 4100/VI/9/2013 z dnia 18.01.2013r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 51 KB
Uchwała Nr 4100/VI/42/2012 VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 07.02.2012r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Starcza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań60 KB
Uchwała Nr 40/VI/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy Starcza35 KB
Uchwała Nr 188/XXIII/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy Starcza40 KB
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 550.000zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010r. Gminy Starcza45 KB
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010r. prognozy kwoty długu Gminy Starcza ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach71 KB
Prognozowanie kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne24 KB
Opinia RIO o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009. prognozy kwoty długu Gminy Starcza 57 KB
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.018.643zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2009r. Gminy Starcza39 KB
Prognozowanie kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne + planowane spłaty zobowiązań na 2009r. i lata następne28 KB
Opinia RIO o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008r. prognozy kwoty długu gminy Starcza35 KB
Prognozowanie kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne17 KB
Opinia RIO o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006r. prognozy kwoty długu Gminy Starcza48 KB
Prognozowanie kwoty długu na 2006r. i lata następne18 KB
Opinia RIO o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005r. prognozy kwoty długu Gminy Starcza48 KB
Prognozowanie kwoty długu na 2005r. i lata następne21 KB