artykuł nr 1

Poniższy załącznik zawiera Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013.
Załączniki:
ZałącznikMB