artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy

W poniższym załączniku znajduje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy wprowadzony Zarządzeniem Nr 128.2020 Wójta Gminy Starcza z dnia 30.12.2020 r.

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy

W poniższym załączniku znajduje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy wprowadzony Zarządzeniem Nr 12.2019 Wójta Gminy Starcza z dnia 31.01.2019 r.

artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy

W poniższym załączniku znajduje się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starczy przyjęty Zarządzeniem Nr 3/12 Wójta Gminy Starcza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starczy.

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 4

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy

W poniższym załączniku znajduje się obowiązujący od dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy

artykuł nr 5

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy

W poniższym załączniku znajduje się obowiązujący od dnia 19 kwietnia 2005r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy