artykuł nr 1

Kadencja 2018-2023

Przewodnicząca Rady Gminy mgr Ewa Jędrzejewska pełni funkcję od dnia 23.11.2018r.

artykuł nr 2

Kadencja 2014-2018

Przewodnicząca Rady Gminy mgr Ewa Jędrzejewska pełni funkcję od dnia 01.12.2014r.

artykuł nr 3

Kadencja 2010-2014

Przewodnicząca Rady Gminy mgr Ewa Jędrzejewska pełni funkcję od dnia 01.12.2010r.

artykuł nr 4

Kadencja 2006-2010

Przewodnicząca Rady Gminy Maryla Wawrzyńczak pełni funkcję od dnia 27.11.2006r.
artykuł nr 5

Kadencja 2002-2006

Przewodniczący Rady Gminy - Marian Zemła (pełni funkcję od dnia 26.10.2005r.)

Przewodnicząca Rady Gminy -  mgr Lidia Werecka (pełniła funkcję do dnia 18.09.2005r.)