artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy

W poniższym linku znajduje się aktualny Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy oraz Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=14&x=52