artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy przyjęty Zarządzeniem Nr 128.2020 Wójta Gminy Starcza z dnia 30.12.2020r.

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 2

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy przyjęty Zarządzeniem Nr 128.2020 Wójta Gminy Starcza z dnia 30.12.2020r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starczy

Zakres zadań pracowników poszczególnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy