artykuł nr 1

Ewidencja ludności, dowody osobiste, zezwolenia alkoholowe, obsługa CEIDG, sprawy wojskowe