artykuł nr 1

Wykaz stanowisk pracy

pokój

stanowisko

pracownike-mail

telefon

34 31 40 334

     

8

1. Urząd Stanu Cywilnego
2. Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, zezwoleń alkoholowych, obsługi CEIDG i spraw wojskowych

 

Wacława Zych

 

 

waclawazych@gmina-starcza.pl

 

wew. 26

 

3

1. Skarbnik Gminy


2. Zastępca Skarbnika Gminy


3. Stanowisko ds.księgowości budżetowej

Miron Romański

 

Krystyna Grzyb

 

Olga Sławińska

skarbnik@gmina-starcza.pl

 

krystynagrzyb@gmina-starcza.pl

 

olgaslawinska@gmina-starcza.pl

wew. 29

5

1. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, drogownictwa i  transportu

2. Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

3. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa oraz ochrony p/poż.

4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat. Windykacja podatkowa

Dawid Pijet

 

 

Agnieszka Ziora

 

Barbara Hak

 

 

Żaneta Barwinek-Miglus

dawidpijet@gmina-starcza.pl

 

 

agnieszkaziora@gmina-starcza.pl

 

barbarahak@gmina-starcza.pl

 

zanetabarwinek-miglus@gmina-starcza.pl

wew. 25

 

 

wew. 25

 

 

wew. 24

 

wew. 24

 

6

3. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Inspektor ochrony danych. Pełnomocnik ds informacji niejawnych

 

Paweł Iwiński

 

 

paweliwinski@gmina-starcza.pl

 

wew. 26

 

7

Sekretariat - stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi rady gminy,

archiwista 

Ewa Urbaniaksekretariat@gmina-starcza.plwew. 21

7A

Wójt GminyWiesław Szymczyk wew. 22
5

Zastępca Wójta

Dawid Pijetdawidpijet@gmina-starcza.plwew. 25

7B

Sekretarz GminyAnna Kamińskasekretarz@gmina-starcza.plwew. 23

2

1. Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy

2. Księgowość placówek oświatowych

Anna Wawrzyńczak

 

 

annawawrzynczak@gmina-starcza.pl

 

 

wew. 31

 

wew. 27

9

1. Stanowisko ds. obsługi kasowej i księgowości podatkowej

2. Stanowisko ds. obsługi finansowej (podatek VAT, opłaty za wodę, ścieki, czynsze)

Agnieszka Jędrzejewska

 

Magdalena Szulc-Cichowska

 

agnieszkajedrzejewska@gmina-starcza.pl

 

magdalenaszulc-cichowska@gmina-starcza.pl

 

wew. 28