główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna

Wójt Gminy Starcza informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące projektów uchwał w sprawie statutów sołectw: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Wielki, Starcza i Własna.

Projekty uchwał zostały zamieszczone:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starczy,
  • w Biuletynie Informcji Publicznej www.bip.starcza.akcessnet.net
  • na stronie internetowej Gminy Starcza www.gmina-starcza.pl

Informuje się, że w wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

  Wójt Gminy

Wiesław Szymczyk

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021

artykuł nr 3

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza"