logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Konsultacje społeczne z mieszkańcami
1.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2018-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 14:40

rejestr zmian publikacji »

2.

Konsultacje społeczne potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie StarczaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2018-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-15 11:59

rejestr zmian publikacji »

3.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2018-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-11 15:27

rejestr zmian publikacji »

4.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Procedura realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2018-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-14 15:05

rejestr zmian publikacji »

5.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza''.


Załączniki: Rozmiar:
528.886 KB
4.023 MB
21.716 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 10:35

rejestr zmian publikacji »

6.

Informacja o zakończonych konsultacjach

Wójt Gminy Starcza informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały został zamieszczony :
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starcza,
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starcza.akcessnet.net
- na stronie internetowej Gminy Starcza www.gminastarcza.pl
 
Informuje się, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
 
 
                                                                          Wójt Gminy 
                                                                     Wiesław Szymczyk

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2013-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-26 08:47

rejestr zmian publikacji »

7.

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Starcza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 18 marca 2013r. do 25 marca 2013r.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2013-03-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-18 09:40

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja o zakończonych konsultacjach

 

Wójt Gminy Starcza informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Starcza.
 
Projekty uchwał zostały zamieszczone :
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starcza,
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starcza.akcessnet.net
- na stronie internetowej Gminy Starcza www.gminastarcza.pl
 
Informuje się, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
 
                                                                                                      Wójt Gminy 
                                                                                                  Wiesław Szymczyk
 

   


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2013-02-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-12 10:19

rejestr zmian publikacji »

9.

Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Starcza w sprawie: 1) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Starcza; 2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 3) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 6) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 4 lutego 2013r. do 11 lutego 2013r.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2013-02-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-04 14:09

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj