główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-08-07 14:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2020 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
2. Data: 2020-08-07 14:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2020 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
3. Data: 2020-08-07 14:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Rewizyjna » Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2020 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
4. Data: 2020-08-07 14:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy » Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2020 rok
Wykonanie: Ewa Urbaniak
5. Data: 2020-08-04 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 69.2020 z dnia 03.08.2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
6. Data: 2020-08-04 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 69.2020 z dnia 03.08.2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
7. Data: 2020-08-04 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 68.2020 z dnia 03.08.2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
8. Data: 2020-08-04 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 68.2020 z dnia 03.08.2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
9. Data: 2020-08-04 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 67.2020 z dnia 03.08.2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
10. Data: 2020-08-04 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 67.2020 z dnia 03.08.2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
11. Data: 2020-07-29 15:02
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
12. Data: 2020-07-29 15:01
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
13. Data: 2020-07-29 15:01
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
14. Data: 2020-07-29 15:00
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
15. Data: 2020-07-29 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 66.2020 z dnia 29.07.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
16. Data: 2020-07-29 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 66.2020 z dnia 29.07.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wykonanie: Ewa Urbaniak
17. Data: 2020-07-29 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
18. Data: 2020-07-29 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
19. Data: 2020-07-29 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
20. Data: 2020-07-29 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
21. Data: 2020-07-29 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
22. Data: 2020-07-29 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
23. Data: 2020-07-28 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
24. Data: 2020-07-28 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
25. Data: 2020-07-28 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 65.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Ewa Urbaniak
26. Data: 2020-07-28 15:06
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wykonanie: Ewa Urbaniak
27. Data: 2020-07-28 15:05
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wykonanie: Ewa Urbaniak
28. Data: 2020-07-28 15:04
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wykonanie: Ewa Urbaniak
29. Data: 2020-07-28 15:04
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wykonanie: Ewa Urbaniak
30. Data: 2020-07-28 15:02
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza, - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wykonanie: Ewa Urbaniak