logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Podatki i opłaty lokalne / Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.

Informacja dotycząca wywozu odpadów komunalnych w 2018r.(obowiązuje od 01.02.2018r.)

Wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych od 1 lutego 2018 roku wynosi:

ILOŚĆ OSÓB
W GOSPODARSTWIE

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

ODPADY ZMIESZANE
 (bez selekcji)

OPŁATA
MIESIĘCZNA
(w zł)

OPŁATA KWARTALNA
(w zł)

OPŁATA
MIESIĘCZNA
(w zł)

OPŁATA KWARTALNA
(w zł)

1

10

30

21

63

 2

17

51

27

81

 3

23

69

33

99

 4

26

78

39

117

 5

30

90

45

135

 6

33

99

51

153

7 i więcej

37

111

57

171

        Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 14 8279 0000 0100 2479 2001 0122 w terminach:

1) za I kwartał (styczeń-marzec) do 31 stycznia danego roku

2) za II kwartał (kwiecień-czerwiec) do 30 kwietnia danego roku

3) za III kwartał (lipiec-wrzesień) do 31 lipca danego roku

4) za IV kwartał (październik-grudzień) do 31 października danego roku

 

       W związku ze zmianą wysokości oplaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Zmianę deklaracji należy składać w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmianą liczby osób w związku z narodzinami, zgonami, wyjazdami, a także zmianą sposobu zbierania odpadów. Wszelkie zmiany winne być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, poprzez złożenie korekty deklaracji.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2018-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 11:22

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja dotycząca wywozu odpadów komunalnych w 2017r.

Wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych w 2017 roku nie uległa zmianie

 

 

 

GOSPODARSTWO

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE
I ODBIERANE W SPOSÓB:

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

1 osobowe

9 zł

20 zł

 2 osobowe

15 zł

25 zł

 3 osobowe

20 zł

30 zł

 4 osobowe

22 zł

35 zł

 5 osobowe

25 zł

40 zł

 6 osobowe

27 zł

45 zł

7 osobowe i więcej

30 zł

50 zł

         Wpłaty należy dokonywać kwartalnie, w zadeklarowanej wysokości, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 14 8279 0000 0100 2479 2001 0122 w terminach:

1. za I kwartał (styczeń-marzec) do 31 stycznia danego roku

2. za II kwartał (kwiecień-czerwiec) do 30 kwietnia danego roku

3. za III kwartał (lipiec-wrzesień) do 31 lipca danego roku

4. za IV kwartał (październik-grudzień) do 31 października danego roku.    
Wszelkie zmiany dotyczące zamieszkania (liczby osób) na danej nieruchomości winne być zgłaszane w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, poprzez złożenie korekty deklaracji.

Istotny jest fakt zamieszkania, a nie zameldowania na danej nieruchomości.

     Odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, inne odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe (poza wyznaczonym terminem odbioru poprzez firmę) należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 oraz w każdą pierwszą sobote miesiąca w godz. 8.00-12.00.

 

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków na odpady segregowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy (pokój nr 5) celem ich pobrania.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 11:21

rejestr zmian publikacji »

3.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od 01.01.2016r.)

 

GOSPODARSTWO

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE I ODBIERANE
W SPOSÓB:

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

1 osobowe

9 zł

20 zł

 2 osobowe

15 zł

25 zł

 3 osobowe

20 zł

30 zł

 4 osobowe

22 zł

35 zł

 5 osobowe

25 zł

40 zł

 6 osobowe

27 zł

45 zł

7 osobowe i więcej

30 zł

50 zł

  

      Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać kwartalnie, w zadeklarowanej wysokości, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków
nr
14 8279 0000 0100 2479 2001 0122
w terminach:

1.      za I kwartał (styczeń-marzec) do 31 stycznia danego roku

2.      za II kwartał (kwiecień-czerwiec) do 30 kwietnia danego roku

3.      za III kwartał (lipiec-wrzesień) do 31 lipca danego roku

4.      za IV kwartał (październik-grudzień) do 31 października danego roku


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Rada Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 09:54

rejestr zmian publikacji »

4.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące do 31.12.2015r.)

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STARCZA

Odpady niesegregowane:

1) od małego gospodarstwa domowego (o liczbie do 2 osób) - w wysokości 25 zł,

2) od średniego gospodarstwa domowego (o liczbie od 3 do 4 osób)- w wysokości 30 zł,

3) od dużego gospodarstwa domowego (o liczbie 5 osób i więcej) - w wysokości 35 zł.

Odpady segregowane:

1) od małego gospodarstwa domowego (o liczbie do 2 osób) - w wysokości 13 zł,

2) od średniego gospodarstwa domowego (o liczbie od 3 do 4 osób) -w wysokości 18 zł,

3) od dużego gospodarstwa domowego (o liczbie 5 osób i więcej)- w wysokości 23 zł.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2013-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:07

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Formularze informacji i deklaracji podatkowych
 Podatek od nieruchomości
 Podatek od środków transportowych
 Podatek rolny
 Podatek leśny
 Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
 Podatek od posiadania psów
 Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej
 Opłata targowa
 Zwolnienia w podatkach
wersja do druku drukuj