artykuł nr 1

Stawki i termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 01.01.2022r.)

Nowa miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem

1 stycznia 2022r. w Gminie Starcza wynosi:

-    22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (selektywny sposób zbierania odpadów z własnym kompostownikiem)

-   27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (selektywny sposób zbierania odpadów)

-    54,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego  zbierania odpadów)

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 5,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty skutkuje brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady. 

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać "z góry" za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15 dnia danego miesiąca, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków

nr 14 8279 0000 0100 2479 2001 0122

 

W tytule przelewu proszę wpisać adres nieruchomości, której dotyczy opłata

 

artykuł nr 2

Stawki i termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 01.01.2021r.)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021 r. w Gminie Starcza wynosi:

- 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (selektywny sposób zbierania odpadów z własnym kompostownikiem)

- 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (selektywny sposób zbierania odpadów)

- 46,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego  zbierania odpadów)

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty skutkuje brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady. 

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać "z góry" za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15 dnia danego miesiąca, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków

nr 14 8279 0000 0100 2479 2001 0122

 

W tytule przelewu proszę wpisać adres nieruchomości, której dotyczy opłata

artykuł nr 3

Uchwała Nr 140.XIX.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie

Załączniki:
Treść uchwały156 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 124.VIII.2020 z dnia 19.10.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
Treść uchwały135 KB
artykuł nr 5

Stawki i termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 01.07.2019r.)

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019r. wynosi odpowiednio:
- za odpady segregowane - 10,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
- za odpady niesegregowane - 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać "z góry" za każdy miesiąc kalendarzowy   w terminie do 15 dnia danego miesiąca, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków
nr 14 8279 0000 0100 2479 2001 0122
W tytule przelewu proszę wpisać adres nieruchomości, której dotyczy opłata