główna zawartość
artykuł nr 1

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy przyjęty Zarządzeniem Nr 12.2019 Wójta Gminy Starcza z dnia 31.01.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starczy