logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury załatwiania spraw / Nieruchomości / Podział nieruchomości
1.

Osoba prowadząca sprawę - Barbara Hak

KARTA   INFORMACYJNA

 DOKONANIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

I   ETAP WYDANIE POSTANOWIENIA 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.   z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości.
2. Wstępny projekt podziału nieruchomości.
3. Odpis z Księgi Wieczystej.
4. Wypis z ewidencji gruntów.

II. OPŁATY:
Bez opłat

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Starcza – pokój nr 5 lub przesłać na adres Urzędu: 
42-261 Starcza  ul. Gminna 4.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentacji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Starcza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia  .

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
II etapem dokonania podziału nieruchomości jest uzyskanie decyzji podziału.


Załączniki: Rozmiar:
12.206 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Barbara Hak
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2006-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-23 10:55

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)
 Podział nieruchomości
 Rozgraniczenie nieruchomości
wersja do druku drukuj