główna zawartość
artykuł nr 1

VIII Sesja Rady Gminy - 27.06.2019r.

artykuł nr 2

VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 30.05.2019r.

artykuł nr 3

VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 06.05.2019r.

artykuł nr 4

V Sesja Rady Gminy - 15.03.2019r.

Załączniki:
Przyjęcie protokołów z III Sesji i IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 712 KB
Przyjęcie porządku obrad 711 KB
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 712 KB
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 712 KB
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom Gminy Starcza 712 KB
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę ws Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021 714 KB
Podjęcie uchwały ws Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021 714 KB
Podjęcie uchwały ws poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 713 KB
Podjęcie uchwały ws ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Starcza 712 KB
Podjęcie uchwały ws ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 714 KB
Podjęcie uchwały ws wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic 713 KB
Podjęcie uchwały ws zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok 713 KB
Podjęcie uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023 712 KB
Podjęcie uchwały ws rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Łysiec o utwardzenie i odwodnienie drogi przy ulicy Nowej w Łyścu 711 KB
artykuł nr 5

IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 15.01.2019r.