logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Samodzielne stanowiska / Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody
1.

Leszek Bakota - Konsertwator ds. wodociągu i ujęcia wody
tel. (34) 3140-334

Do zadań konserwatora ds. wodociągu i ujecia wody należy:
1)      Obsługa stacji ujęcia wody w Starczy.
2)      Okresowe odczyty urządzeń pomiarowych.
3)      Pomiary poziomu zwierciadła wody w studni.
4)      Dbałość o czystość i porządek w obiekcie staji wodociągowej i terenu w obrębie ogrodzenia stacji.
5)      Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie.
6)      Bieżąca konserwacja urządzeń w obiekcie stacji wodociągowej i obiekcie uzdatniaia wody.
7)      Nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy.
8)      Bieżąca konserwacja urządzeń na sieci, wymiana uszkodzonych wodomierzy, plombowanie wodomierzy.
9.    Do zakresu czynności konserwatora należy również wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektów użyteczności publicznej, utrzymaniem porządku przystanków autobusowych oraz pasów dróg gminnych.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-03 13:29

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sekretarz Gminy
 Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej
 Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
 Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
 Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
 Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody
 Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 Pracownik gospodarczy
wersja do druku drukuj