artykuł nr 1

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł