artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 75, 76 oraz części działek 73/1, 73/2, 74/1, 74/2 położonych w obrębie 0005 Własna, gmina Starcza”.

Załączniki:
postanowienie.pdfMB
obwieszczenie.pdf483 KB