artykuł nr 1

Zapytanie z dnia 18.07.2022r. dotyczące rozliczenia kosztów odśnieżania za poprzedni sezon