artykuł nr 1

Obowiązek meldunkowy

Poniższy link zawiera informacje z zakresu obowiązku meldunkowego

https://obywatel.gov.pl/meldunek/obowiazek-meldunkowy

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Starcza

   Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Poniżej w załączniku znajdziecie Państwo klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Starcza (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia24 września 2010r. o ewidencji ludności).