artykuł nr 1

Osoba prowadząca sprawę – Anna Kamińska

                                                KARTA   INFORMACYJNA 

 UDZIELENIE PISEMNEJ INFORMACJI O ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

1)      za wniosek –5zł

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Starcza – pokój nr 5 lub przesłać pocztą na

adres:Urząd Gminy Starcza, 42-261 Starcza ul. Gminna 4

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

3 miesiące

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie