artykuł nr 1

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 706001S ulicy Sportowej w miejscowości Starcza"

artykuł nr 2

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna"

artykuł nr 3

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza - dostosowanie budynku do norm technicznych - ETAP 1"

Dostępne kategorie:
Rok 2022