artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej Nr 706001S ulicy Sportowej w miejscowości Starcza (Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://e-propublico.pl)

Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf148 KB
artykuł nr 2

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna

artykuł nr 3

Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza - dostosowanie budynku do norm technicznych